HdO Adventure: The Time Machine

Processor: P1 GHz
Operating System: Windows XP/Vista
Video RAM: 128
RAM: 512

J?s, kaip jaunas pad?j?jas turi iekoti profesoriaus laboratorijos, ?jungti laiko main? ir keliauk ? praeit? igelb?ti pasaul?!